LIYANDA ISASASA NGONODOLI ABASHA UDUDU NOSIPHO

MEET THE CREATOR OF THE DURBAN-INSPIRED CARTOON CUTIES
March 27, 2016
DUDU AND SIPHO: A CHILDREN’S BOOK THAT INSPIRES SELF RESPECT
June 13, 2017

LIYANDA ISASASA NGONODOLI ABASHA UDUDU NOSIPHO

 
 

UKUNGAFUNI kwengane yabo onodoli babantu abamnyama kugcine kubaphoqa  ukuba bazisungulele ababo abacishe bafane nayo abashadikazi basePhayindane.

Labo nodoli amagama  abo kunguDudu noSipho sebedonse amehlo abantu abaningi njengoba kungokokuqala ukuba kube khona  into efana nalena .

UNkk Thabisile Mthethwa   ekhuluma ne-Eyethu uthe lelisu laqhamuka eminyakeni emine eyedlule ngesikhathi indodakazi yabo eyayineminyaka emine ngalesosikhathi, ifuna unodoli  kodwa yangabafuna bonke ababekhona ikhala ngokuthi abafani nayo.

Abanye abajabulela ukuthenga izikhwama zikaDudu noSipho . Isithombe Facebook

“Saqala ngonyaka ka-2013 usuphela ukuyihlanganisa   noMyeni wami uMnu Brook Mthethwa ngemuva kokuba ingane yethu ithe ifuna unodoli   ofana nayo. Ngonyaka ka-2014 saqala sabadweba  kwathi ngonyaka ka-2015 saqala senza izikhwama kanye nezikipa ngoba sasifuna  ukubabona ukuthi banjani uma sebefakwe ezimpahleni. Saqala sahambela izindawo sikhangisa ngabo kusuka lapho ke kuze kube imanje sisaqhubeka,” kubeka  yena.

Uqhube wathi baqala ngokwenza  izikipa nezikhwama ngoba kwakuyiyona into ababeyibona ilula , kodwa manje sebenza nezikhwama zamapeni kanti basezinhlelweni zokwenza  nonodoli  uqobo lwabo.

Uphinde waveza ukuthi kunencwadi yodado ezophuma  ngenyanga kaMeyi nezobe ichaza futhi ikhuluma ngaye  uDudu noSipho ukuze  izingane zizobazi zibathande, esho nokuthi lencwadi kumanje ihunyushwa ngezilimi ezahlukene okubalwa khona isiXhosa , French kanye nesibhunu.

 

Ikhasi labo likafacebook lapho ungafthola khona ukwazi kabanzi.

“Impendulo esiyitholayo ngabo inhle kakhulu ukuba  kuya ngathi ngabe sebekumabonakude kumanje kodwa  indaba yenkinga yezezimali. Inhloso yethu manje ukuthi sizakhele owethu uDisney la eNingizimu Afrika , opopayi abazokhuluma ngezinto nabantwana bethu abazibonayo njalo ikakhulukazi ezindaweni zasemalokishini kanye nasezindaweni zasemakhaya. Ingane zethu zibheke kakhulu izinto zaphesheya azazi lutho ngezinto ezenzeka ngaphambi kwazo. Sifuna abantwana bethu bafunde ngezinto abazaziyo.”

UNkk  Mthethwa  uthe nakuba bengakabi naso isitolo esiqondile sokudayisa izinto zikaDudu noSipho,  ukuthengwa kwazo kuhamba kahle kakhulu njengoba abantu bethenga online. “Abantu abaningi bakhetha  ukuthenga  online esitolo esisebenzisana naso i-My  African Buy, kodwa uma usePinetown ungafaka i-oda lakho ezinkundleni zokuxhumana bese siyakulethela i-oda lakho. Izitolo eziningi zisichithile zikhala ngokuthi  uDoli noSipho akukakabi into eyaziwayo , kodwa kuhamba kahle ukuthengisa kwabo.”

Funda olunye udaba : Bathemba ukuthi izosiza incwadi kubafundi baseThornhill

Uphethe ngokuthi kumanje bamatasa nenkampani yokuqopha , kanti sebefake nesicelo kwezamafilimu ukuze bezothola  uxhaso lwemali khona bezokwazi ukubonakala nakumabonakude uDudu noSipho.

Uma  ufuna ukwazi kabanzi ngoDudu noSipho ungavakashela ikhasi labo lika facebook : Dudu & Sipho kanti ku-twitter: @DuduandSipho.

Eyethu News
“Bafuna bagcine sebebonakala kumabonakude.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *